สมัครงาน

 

 

ตำแหน่งงาน (อัพเดท กุมภาพันธ์ 2562)

 

1. พนักงานขายโทรศัพท์มือถือประจำสาขากรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือ ม.3 ขึ้นไป
- มี Service Mind รายได้ขั้นต่ำ 10,000 – 20,000 ขึ้นไป
ชอบสินค้าเทคโนโลยีและมือถือ มีบุคลิกดี รักงานบริการ

 

2. พนักงานแคชเชียร์ / พนักงานรับชำระค่าบริการ ประจำสาขากรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือ ม.3 ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ 12,000 – 18,000 ขึ้นไป
ผ่านงานด้านค้าปลีก มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม POS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่,คลังสินค้าพระรามสาม และประจำสาขา

- เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือ ม.3 ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ 11,000 ขึ้นไป ( ค่าล่วงเวลา + ค่ากะ )
มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งที่มีสินค้าจำนวนมาก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

4. Part-Time คลังสินค้าพระรามสาม

- เพศ ชาย อายุ 15 ปี ขึ้นไป วุฒิ  ม.3 ขึ้นไป
- รายได้ 400/วัน 

- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30 น.

5. หัวหน้าสาขา ประจำ Shop กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ 15,000 – 25,000 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การดูแลพนักงานขาย PC อย่างน้อย 3 – 5 ปีขึ้นไป
- บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจดีในงานเชียร์ขายและบริการสินค้าโทรศัพท์มือถือในห้าง
- ดูแลพนักงานภายในร้าน จัดตารางการทำงาน
- กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนด
- มีภาวะเป็นผู้นำ และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

 

6. Sale ขายส่งประจำสำนักงานใหญ่/พระรามสอง

 

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- มี Service Mind รายได้ขั้นต่ำ 15,000 – 30,000 ขึ้นไป
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
- มีประสบการณ์การขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 7. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
- รายได้ขั้นต่ำ 18,000  ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Navision, Oracle, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

8. Senior บัญชีลูกหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
- รายได้ขั้นต่ำ 25,000  หรือตามตกลง
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Navision, Oracle, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

9. เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ/ด้านจ่าย ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ด้านการเงิน หรือบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รายได้ขั้นต่ำ 20,000 ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินขารับ - จ่าย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Navision, Oracle, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

11. Senior Marketing ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ ชาย/หญิง อายุ  35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ  20,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี หรือเว็บไซต์
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน – พอใช้

 

12. Senior Marketing Visibility ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ ชาย/หญิง อายุ  23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด

- มีความรู้ด้านมือถือ
- รายได้ขั้นต่ำ  20,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
มีความคิดสร้างสรรค์ ตกแต่งด้านหน้าร้าน

 

 13. ERP System Programmer (Microsoft Navision)

- เพศชาย อายุ 25 วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- System Analyst : วิเคราะห์พัฒนาระบบให้รองรับความต้องการทางธุรกิจ

- Programming เขียน แก้ไขโปรแกรม

- มีความรู้และทักษะทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน เช่น  Windows, MS Office

- มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม เช่น  Visual Basic, Pascal, API

- มีความรู้และทักษะทางด้าน Relational Database เช่น MS Access, MS SQL, MySQL

- มีความซื่อสัตย์, ขยัน, และอดทน

 

14. ERP System Administrative Staff (Microsoft Navision)

- เพศ ชาย / หญิง อายุ25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

 -ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

- จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- เงินตามประสบการณ์ และตามตกลง

-มีความรู้และทักษะทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน เช่น  Windows, MS Office

-มีความรู้และทักษะทางด้าน Relational Database เช่น MS Access, MS SQL, MySQL

 

15. System Analyst

- เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

- จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของธุรกิจ แล้วออกแบบและวางระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของธุรกิจ

- เงินตามประสบการณ์ และตามตกลง

-มีความรู้และทักษะทางด้านโปรแกรมมาก่อน

-มีความรู้และทักษะทางด้าน Relational Database เช่น MS Access, MS SQL, MySQL

 

16. Data Analyst

- วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆแล้วออกแบบฐานข้อมูล สร้างรายงาน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

- นำเสนอแนวทางการสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- มีความเข้าใจระบบงานทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขได้

- มีความรู้และทักษะทางด้าน Relational Database เช่น MS Access, MS SQL, MySQL

 

17. Webmaster / Mobile Application Developer

- พัฒนาและดูแลระบบ Website และ Mobile Application ของบริษัท

- มีความรู้และทักษะทางด้านการสร้าง,ดูแลจัดการ Website แบบ Responsive ทั้ง Concept,

การออกแบบ,การเขียนโปรแกรม,การบริหารจัดการ สามารถดูแล Website ได้ทั้ง Internet และ Intranet(เน้นเรื่องการเขียนโปรแกรม)

- มีความรู้และทักษะทางด้านการสร้าง,ดูแลจัดการ Mobile Application ทั้ง Concept,การออกแบบ,การเขียนโปรแกรม,การบริหารจัดการ

- สามารถเขียน Mobile Application ติดต่อกับฐานข้อมูลได้

- สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา php,html5,C#,VB.NET,JAVA,SWIFT,Objective-C

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Database เช่น MySQL , SQL Server และสามารถ Manage Database ได้

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง API หรือ REST API

- มีความรู้ความสามารถในการเขียน Mobile Application (Android, iOS) มาก่อนด้วยจะดีมาก

 

18. IT Support

- ดูแลติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ของบริษัท

- ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงระบบเครือข่าย

-ดูแลและปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

-จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ทางดาน IT ต่างๆ เช่น Computer , Printer และ Software ต่างๆ

-ดูแลแก้ไขปัญหากล้องวงจรปิด

-วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้และทักษะทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน เช่น  Windows, MS Office

-มีความรู้ความสามารถทางด้าน Computer Hardware , Printer, Notebook, Smartphone เป็นต้น

-มีความรู้และทักษะทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

-สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้กรณีฉุกเฉิน

 

 

สวัสดิการบริษัทฯ

เงินเดือนประจำ,คอมมิชชั่น, OT.,วันลากิจ,วันลาพักร้อน,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพหมู่,ประกันอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง) ,เงินช่วยเหลือกองทุนทีจี เช่นงานบวช,งานแต่งงาน,ได้บุตรใหม่คลอดบุตร, บาดเจ็บหรือป่วย,งานสังสรรค์ปีใหม่ ,ชุดยูนิฟอร์ม  เป็นต้น

วิธีการรับสมัคร

ส่งประวัติมาที่


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ข้อมูลการติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
141/35 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 
ใกล้ BTS(ศาลาแดง) , MRT(สามย่าน) 
โทร. 022375559 ต่อ 110-116 แฟกซ์. 0-2237-5554