สมัครงาน

career

 

ตำแหน่งงาน (อัพเดท มิถุนายน 2561)

 

1. พนักงานขายโทรศัพท์มือถือประจำสาขากรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือ ม.3 ขึ้นไป
- มี Service Mind รายได้ขั้นต่ำ 10,000 – 20,000 ขึ้นไป
- ชอบสินค้าเทคโนโลยีและมือถือ มีบุคลิกดี รักงานบริการ

 

2. พนักงานแคชเชียร์ / พนักงานรับชำระค่าบริการ ประจำสาขากรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือ ม.3 ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ 12,000 – 18,000 ขึ้นไป
- ผ่านงานด้านค้าปลีก มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม POS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่,คลังสินค้าพระรามสาม และประจำสาขา

- เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือ ม.3 ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ 11,000 ขึ้นไป ( ค่าล่วงเวลา + ค่ากะ )
- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งที่มีสินค้าจำนวนมาก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

4. Part-Time คลังสินค้าพระรามสาม

- เพศ ชาย อายุ 15 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- รายได้ 400/วัน
- เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30 น.

 

5. เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกคลังสินค้า

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีความคล่องแคล่วในการประสานงานทีมขนส่ง รายได้ขั้นต่ำ 15,000 – 18,000 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel ได้เป็นอย่างดี

 

6. หัวหน้าสาขา ประจำ Shop กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ 15,000 – 25,000 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การดูแลพนักงานขาย PC อย่างน้อย 3 – 5 ปีขึ้นไป
- บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจดีในงานเชียร์ขายและบริการสินค้าโทรศัพท์มือถือในห้าง
- ดูแลพนักงานภายในร้าน จัดตารางการทำงาน
- กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนด
- มีภาวะเป็นผู้นำ และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

 

7. Sale ขายส่งประจำสาขาพระรามสอง

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มี Service Mind รายได้ขั้นต่ำ 15,000 – 30,000 ขึ้นไป
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
- มีประสบการณ์การขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

8. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
- รายได้ขั้นต่ำ 18,000 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Navision, Oracle, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

9. Senior บัญชีลูกหนี้,บัญชีเจ้าหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
- รายได้ขั้นต่ำ 23,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Navision, Oracle, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

10. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ด้านการเงิน หรือบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รายได้ขั้นต่ำ 20,000 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินขารับ - จ่าย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Navision, Oracle, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

11. Marketing Senior ประจำสำนักงานใหญ่

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
- รายได้ขั้นต่ำ 20,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี หรือเว็บไซต์
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน – พอใช้

 

12. เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกขนส่ง

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีความคล่องแคล่วในการประสานงานทีมขนส่ง รายได้ขั้นต่ำ 15,000 – 18,000 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

13. ERP System Programmer (Microsoft Navision)

- เพศชาย อายุ 25 วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- System Analyst : วิเคราะห์พัฒนาระบบให้รองรับความต้องการทางธุรกิจ
- Programming เขียน แก้ไขโปรแกรม
- มีความรู้และทักษะทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Windows, MS Office
- มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม เช่น Visual Basic, Pascal, API
- มีความรู้และทักษะทางด้าน Relational Database เช่น MS Access, MS SQL, MySQL
- มีความซื่อสัตย์, ขยัน, และอดทน

 

14. ERP System Administrative Staff (Microsoft Navision)

- เพศ ชาย / หญิง อายุ25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
-ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินตามประสบการณ์ และตามตกลง
-มีความรู้และทักษะทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Windows, MS Office
-มีความรู้และทักษะทางด้าน Relational Database เช่น MS Access, MS SQL, MySQL

 

15. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก บัญชีลูกหนี้,บัญชีเจ้าหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่

- อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
- รายได้ตามตกลง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Navision, Oracle, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Word & Excel

 

 

 

สวัสดิการบริษัทฯ

เงินเดือนประจำ,คอมมิชชั่น, OT.,วันลากิจ,วันลาพักร้อน,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพหมู่,ประกันอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง) ,เงินช่วยเหลือกองทุนทีจี เช่นงานบวช,งานแต่งงาน,ได้บุตรใหม่คลอดบุตร, บาดเจ็บหรือป่วย,งานสังสรรค์ปีใหม่ ,ชุดยูนิฟอร์ม  เป็นต้น

วิธีการรับสมัคร

ส่งประวัติมาที่


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ข้อมูลการติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
141/35 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 
ใกล้ BTS(ศาลาแดง) , MRT(สามย่าน) 
โทร. 022375559 ต่อ 110-116 แฟกซ์. 0-2237-5554