ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนย่านธัญบุรีเตรียมเฮ

 

S__26001449.jpg

 

S__26001452.jpg

 

S__26001448.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก มอเตอร์เวย์ ด่านธัญบุรีพร้อมให้บริการวันที่ 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่ใช้รถบริเวณนั้นอย่าลืมไปใช้บริการนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

Cr :  ห้องข่าวมอเตอร์เวย์