0
รวมทั้งหมด: ฿0

นโยบายการรับประกันสินค้า Apple

นโยบายการรับประกันสินค้า Apple
“ นโยบายการรับประกันสินค้า Apple (Apple Warranty Policy)”

นโยบายการรับประกันสินค้า Apple

  • เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต โดยจะรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
  • รับประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต ขอสงวนสิทธิ์รับประกันในกรณีสินค้ามีสภาพ Cosmetics (มีร่องรอยบางส่วนจากกระบวนการผลิต)
  • ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีนี้ สินค้าไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ได้ ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ Apple - Official Site
  • การรับประกันสินค้านี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานเครื่องที่ผิดวัตถุประสงค์ ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมเครื่อง หรือความเสียหายทุกกรณีที่ส่งผลให้จอแสดงผล (LCD) แตก, หัก ร้าว หรือบิ่น 
  • หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเครื่องถูกน้ำ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆ ทุกกรณี หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนรุนแรงหรือทำเครื่องหล่น 
  • หรือความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไข, ซ่อมแซม หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการ หรือการใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นใดที่มิใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ให้บริการ 
  • และไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของชิ้นส่วนภายนอกที่เกิดจากการกระแทก เป็นรอยขีด ข่วน หรือแตกหักในลักษณะต่าง ๆ
  • สินค้า Apple สามารถส่งซ่อมโดยตรงที่ศูนย์บริการของAppleในไทย 

**ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน โทรศัพท์ iPhone กรณีสินค้ามีปัญหาหลังจากเปิดเครื่องใช้งาน โดยการใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์ (Unbrick) แล้ว โดยบริษัทฯ จะให้บริการเป็นการส่งซ่อมสินค้ากับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง

Home Promotion Categories