0
รวมทั้งหมด: ฿0

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า
“ เงื่อนไขการรับประกันสินค้า”

นโยบายการรับประกันสินค้า

  1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ครบถ้วน
  2. สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้แก่ ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  3. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว, เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษา อย่างไม่ถูกต้อง เช่นมีคราบกาว, คราบน้ำ, มีรอยขีดข่วน, มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  5. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Software ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว
  6. การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่องสินค้า สติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) ติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีดขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข สติ๊กเกอร์ รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
  7. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า หรือสินค้าที่ไม่พบอาการเสีย

*** ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า

Home Promotion Categories