• สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 65%
  • Call Center: 02-237-5559

ตรวจสอบสถานะการซ่อม

ตรวจสอบสถานะการซ่อม
“ ตรวจสอบสถานะการซ่อม”

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการส่งซ่อมสินค้าได้ โดย

1. จัดเตรียมเลขที่ใบส่งซ่อม หรือ

2. จัดเตรียมหมายเลข IMEI ของเครื่อง

คลิกที่นี่เพื่อเช็คสถานะการส่งซ่อม

Home Promotion Categories