0
รวมทั้งหมด: ฿0
0
รวมทั้งหมด: ฿0

รายละเอียดโปรโมชั่นบัตร Bangchak Cash Card

รายละเอียดโปรโมชั่นบัตร Bangchak Cash Card
“ รายละเอียดโปรโมชั่นบัตร Bangchak Cash Card”

โดยเงื่อนไขการรับสิทธิดังนี้
1. ลูกค้าซื้อ Smart Phone มูลค่า 15,000 – 24,999 บาทขึ้นไป ลูกค้ารับ Cash Card เติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท
 
2. ลูกค้าซื้อ Smart Phone มูลค่า 25,000 บาทขึ้นไป ลูกค้ารับ Cash Card เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท
 
(บัตรมูลค่า 500 บาท 2 ใบ)
 
*หากลูกค้าเลือกรับ Cash Card เติมน้ำมัน ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกรับของพรีเมียม TG ได้
 
**จำกัด Cash Card เติมน้ำมันมูลค่าใบละ 500 บาทจำนวน 2,000 ใบ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 
 
- บัตร Cash Card มีอายุการใช้งาน 1 ปี วันหมดอายุการใช้งานสามารถดูได้จากหน้าบัตร
 
รอบจัดส่งบัตร Cash Card
 
- ลูกค้าที่เลือกรับบัตร Cash Card ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ค. 65 ลูกค้ารับบัตรได้วันที่ 13 ก.ค. 65
 
- ลูกค้าที่เลือกรับบัตร Cash Card ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.ค. 65 ลูกค้ารับบัตรได้วันที่ 15 ก.ค. 65
 
- ลูกค้าที่เลือกรับบัตร Cash Card ตั้งแต่วันที่ 11- 17 ก.ค. 65 ลูกค้ารับบัตรได้วันที่ 20 ก.ค. 65 

Home Promotion Categories