0
รวมทั้งหมด: ฿0

" ทีจีสั่งง่าย รับได้เอง "

“ ช้อปซื้อสินค้าออนไลน์แล้วรับที่ร้าน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ " ทีจีสั่งง่าย รับได้เอง "”

ลูกค้าสามารถ ช้อปซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ https://www.tg.co.th และเลือกรับสินค้าด้วยตนเองที่ TG Shop 146 จุดขายทั่วประเทศ

วิธีการช้อปสินค้าและเลือกรับหน้าร้าน
1. ช้อปสินค้าใส่ตระกร้า คลิ๊ก “ซื้อเลย” และตรวจสอบสินค้าที่เลือกก่อนเข้าสู่ระบบชำระเงิน
2. กำหนดการจัดส่งสินค้า เป็น “เลือกรับสินค้าที่สาขา” ใกล้บ้าน
3. กำหนดจุดรับสินค้าทั้ง 146 จุด ตามภูมิภาค จังหวัด ที่ให้บริการ พร้อมทำการชำระเงินสำเร็จ
4. ระบบจะทำการ ส่ง SMS แจ้งข้อมูลการเข้ารับสินค้า โดยจะระบุชื่อผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ สาขาที่เข้ารับสินค้า พร้อมรหัสรับสินค้า เพื่อให้เข้ารับสินค้าที่ร้านสาขา ได้ในระยะเวลา 1- 3 วัน
หมายเหตุ : หากเลือกรับสินค้าที่ร้านสาขา จะไม่สามารถใช้บริการจ่ายเงินปลายทางที่ร้านสาขาได้

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ไปที่จุดรับสินค้าที่ร้าน TG Shop
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล : ระยะเวลา 1 – 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ
- ต่างจังหวัด : ระยะเวลา 2 – 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ


  ***หมายเหตุ***
ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าที่สาขา ตามที่ระบุไว้ในรายการคำสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสาขาในการรับสินค้า
ลูกค้าต้องเข้ารับสินค้าที่สั่งซื้อภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มี SMS แจ้งเข้ารับสินค้า จากบริษัทฯ

 

โปรดเตรียมหลักฐานเข้ารับสินค้าที่สาขา
1. กรณีเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง 
- บัตรประชาชนตัวจริง
- เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ที่ชำระเงินแล้ว
- SMS รหัสรับสินค้า ผ่านมือถือ 

2. กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน
- บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ รับรองเอกสารถูกต้อง
- เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าที่ชำระเงินแล้ว


หมายเหตุ : เลขที่ออเดอร์ บัตรประชาชน และSMS ยืนยันคำสั่งซื้อ จะต้องตรงกันกับรายละเอียดการสั่งซื้อ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่ดำเนินการมอบสินค้าให้ท่าน หากเอกสารยืนยันไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด

Home Promotion Categories